سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رویا فتحی – کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی و دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریز

چکیده:

ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها مساله ای است که می بایست بسیار مورد توجه باشد. قوانین زیادی وجود دارد که به این مساله توجه کرده است. لیکن ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها آنچنانکه درقوانین برنامه چهارم مورد توجه است در عمل توجه چندانی به آن نشده است.
این قوانین سازندگان ساختمان ها را ملزم به رعایت آیین نامه در ارتباط با طراحی ساختمان ها و مقاوم سازی در مقابل زلزله می کند. استفاده از مصالح استاندارد نیز در مقاوم سازی ساختمان ها باید مورد توجهق رار گیرد و به عوامل دیگر نیز بایست توجه شود.
اما آمارها نشان میدهد ۸۵/۵ درصد سازه ها معادل ۸ میلیون ساختمان فاقد مقاومت لازم در برابر زلزله و حوادثی از این نوع می باشند.
کوتاهی دولت در ترویج فرهنگ ایمن سازی در بلایای طبیعی باعث بروز صدمات و خسارات بسیاری شده است. انجام بازرسی و بکارگیری ناظرین در هنگام احداث ساختمان ها قبل از تکمیل اسکلت ساختمان و بعد از اتمام مراحل ساخت از وظایف وزارت مسکن وشهرسازی – به عنوان متولی امر مسکن- است.
وقوع حوادث و بلایای طبیعی گذشته از خرابی و ویرانی های که بر جای می گذارد، ویرانی ها و مصائب روحخی بی شماری را بر جای می گذارد که نمی توان به سادگی این پس لرزه های روانیی را جبران نمود و شخص آسیب دیده را به سکون و آرامش رساند و چهارچوب روحی او را مانند چهارچوب خانه ویران شده اش بازسازی نمود. این مساله نقش مشاورین بهداشت روانی را دو چندان می کند. صدمات روحی شخص آسیب دیده ممکن است پنج تا شش سال بعد از وقوع حادثه موجبات اضطراب ، افسردگی، ترس یا حتی بزهکاری را در شخص ایجاد کند. آسیب دیدگان و بازماندگان این حوادث برای عبور از این بحران و بازیافتن سلامت روانی خود می بایست مراحلی را طی نمایند.
حضور تیم های روان شناختی و استقرار آنها در محل آسیب دیده می تواند در هضم و حل این بحران کمک شایانی باشد. مشاورین بهداشت روانی به منظور بهبود وضعیت روانی و روحی آسیب دیدگان کمک می کنند تا از اعمال رفتارهای سنتی و غیر علمی جلوگیری شود. بازسازی بعد از وقوع بلایای طبیعی شامل مراحلی استکه چند مورد از آنها را در ذیل برمی شماریم:
– تشکیل کمیته های مردمی به منظور بازسازی شهر؛
– تشکیل کمیته های مردمی به منظور کاهش بحران و مدیریت آن؛
– تامین گروه هایی ماهر و با تجربه که به طور موثر بعد از بلایای کارایی داشته باشند؛
– ارائه یک برنامه آموزشی هدایت شده از سوی مشاورین بهداشت روانی که با امداد و مداخله در بحران خدمات حیاتی را به منظور حفظ بهداشت روانی فرد آسیب دیده ارائه دهنده؛
– افزایش احترام با بازماندگان و توسعه مهارت های ارتباطی و سازشی در حادثه دیدگان و ارتقاء مهارت های حل مساله در حادثه دیدگان؛
این مقاله برای استفاهکارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشت روان در بلایا طراحی شده است که به انان برای نظارت و آموزش به بازماندگان در واکنش مطلوب به بلایا کمک کنند.
هدف، آموزش استاندارد برای کارکنان پس از بلایا، تامین گروه هایی از کارکنان ماهر و با تجربه است که می توانند به طور موثر بعد از بلایا کارآیی داشته باشند و در برنامه های بهداشت روان پس از بلایا مشارکت کنند.
آمادگی برای پاسخ به بلایا، نیازمند برنامه اموزشی هدایت شده برای کارکنان آژانس های بهداشت روان که مسئول برنامه های مشاوره پس از فاجعه، آموزش کامل، مشاوره، امداد مداخله در بحران و خدمات حیاتی بهداشت روان هستند، می باشد.
یکی از اصول اساسی در آموزش کارکنان بهداشت روان بلایا، تطبیق محتوای استاندارد و اصلی دروس با شرایط خاص، واکنش رسمی فوری منطقه ای و انجام آموزش مداوم در طول دوره پس از بلاست.
برای کارکنان این رویکرد می تواند منجر به موارد ذیل شود:
۱- افزایش درک واکنش های طبیعی به تنش ها و فشارها در یک فاجعه؛
۲- افزایش احترام به بازماندگان؛
۳- توسعه مهارت های ارتباطی و سازشی؛
۴- افزایش توانایی در اداره موقعیت های مشکل؛
۵- ارتقای مهارت های حل مساله.
بسیاری از افراد در جریان حادثه امکان دارد سلامت جسمانی خود را از دست دهند. چگونگی برخورد و مواجهه این افراد با مشکلات، موضوع مورد توجه در این مقاله میباشد.