سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا درکتانیان – کارشناس ارشد تاریخ

چکیده:

نگرش جهانی به تاریخ آن را در شمار امور مهم قرار داده است تا انجا که ناآشنایی هرجامعه با تاریخ ملی اش در واقع بدان معناست که آن جامعه هویت خودرا نمی شناسد. شناخت این تاریخ و هویت آن مستلزم تحقیق در زمینه های مختلف تاریخی است و از آنجا که منابع مکتوب بتنهایی نیاز اطلاعاتی پژوهشگران را دراین زمینه مرتفع نمی سازند استفاده از تاریخ شفاهی در کنار منابع کتبی از ضرورت خاصی برخوردار است.