سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرحسن رسولی – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
یوسف رسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه در پزشکی از عناصر معدنی روی (Zn) و سلنیم (Se) و از ویتامین های C,B,A به عنوان مواد آنت یاکسیدان یاد میکنند. اکسیداسیون مواد فنلی مهمترین عامل تغییر رنگ در محصولات کشاورزی به ویژه در میوه میباشد. هر چه غلظت مواد آنتی اکسیدان در محصولات کشاورزی پائی نتر باشد، سیاه شدن که یک نوع از بین رفتن (مرگ) میباشد، تسریع می گردد. از طرف دیگر با افزایش مقدار آنتی اکسیدانها در محصولات کشاورزی، سلامت دام و انسان تضمین می گردد. آنتی اکسیدانها موادی هستند که در برخی از مواد غذایی که در تولید آنها مصرف بهینه کود رعایت شده باشد، یافت میشوند. این مواد ضمن اینکه ایمنی بدن را افزایش می دهند، اثرات زیا نآور انواع رادیکالهای آزاد درون سلول ها را نیز خنثی نموده و بدن را در مقابل ابتلا به بیماریهای خطرناک ایمن می سازند. از نظر صنایع غذایی هر ترکیبی که فساد ناشی از اکسیداسیون را به تأخیر انداخته و یا از بروز آن ممانعت کند، آنت یاکسیدان نامیده م یشود. آنت یاکسیدانها از آسیب سلولی ناشی از فعالیت رادیکالهای آزاد تولید شده در فرآیند جذب نور جلوگیری م ینمایند. بدن افرادی که با روی(Zn) و ویتامین ث (C) تغذیهشده اند معمولا دارای آنت یاکسیدان فراوان م یباشد. در اثر رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه مصرف سولفات روی و کلرورکلسیم، سیب پوست گرفته شده زود اکسیده نشده و آب سیب نیز قهوه ای نشده است. به عقیده برخی از محققین، کمبودSe در
دامها در مراتعی که در آنها برف می بارد و خاکها نیز بافت سبک دارند، مطرح می گردد و انسانهایی که از شیر و گوشت ایندامها استفاده می کنند، مبتلا به عوارض کمبودSe م یگردند. در حالی که مقدار کلسیم موجود در یک قرص مولت یمینرالنظیر سنتروم، ٢٠٠ میلیگرم و Zn 15 میلی گرم می باشد، غلظت Se در همین قرص حدود ۲۰ میکروگرم می باشد و این مقدار کم، اهمیت Se را نشان م یدهد. بالا بردن میزان مواد آنت یاکسیدانی در محصولات کشاورزی از طریق رعایت اصول مصرف بهینه کود و افزایش سطح آگاهی جامعه برای مصرف مواد غذایی محتوی آنت یاکسیدا نها به عنوان راه حل ی مفید در پیشگیری و درمان برخی از بیمار یها به شمار می آیند.