سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عسل عطایی جعفری – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
فریده طاهباز –

چکیده:

از زمان انجام اولین مطالعه مبنی بر اثرات هیپوکلسترولمیک پر.بیوتیک ها توسط Mann و Sporry در سال ۱۹۷۴ تاکنون، مطالعات بسیاری در این زمینه روی انسان و حیوانات صورت گرفته است. در این مطالعات، کاهش معنی دار سطح کلسترول تام سرم، ۲۳/۲-۵/۴% و ۹/۸-۹% LDL-C بوده است.استفاده از حجم بیش از حد ماست یا شیر تخمیری، عدم کنترل رژیم زمینه ای افراد و عدم کنترل عوامل مداخله گر از مهمترین اشکالات موجود در مطالعات اولیه انجام شده در این زمینه به شمار می رود. در مطالعاتی که اخیراً در این راستا انجام شده، از مقادیر معمولی ماست یا شیر تخمیر شده پروبیوتیک استفاده کرده اند. همچنین گونه های باکتریایی مختلفی به عنوان پروبیوتیک بکار رفته است. نتایج این مطالعات، از ایجاد کاهش معنی دار در سطح کلسترول، تا اثر خنثی و یا حتی افزایش سطح کلسترول سرم متغیر بوده است. علت این نتایج متناقض را می توان در نحوه طراحی مطالعات، نوع جامعه تحت بررسی و تفاوت در مقدار دریافت شیر تخمیر شده جستجو کرد. در بین علل موجود، تفاوت در گونه و سویه باکتری اسید لاکتیک مورد استفاده، مهمترین تاثیر را بر نتیجه کار دارد. به این مفهوم که باکتری پر.بیوتیک برای آنکه یتواند کلسترول خون را کاهش دهد، می بایست در برابر اسید معده و صفرا مقاومت کند و همچنین خاصیت جذب کلسترول داشته باشد. در این مقاله به مروری بر مطالعات انسانی انجم شده با هدف بررسی اثرات باکتریهای پروبیوتیک بر سطح چربیهای خون می پردازیم.