سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدزاده – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آرش امینی – دانشگاه منابع طبیعی گرگان
رضا غفوریان – جهاد سازندگی خراسان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

در طرح های مربوط به آبخیزداری، بخصوص پروژه های پخش سیلاب و مطالعات فرسایش و حفاظت خاک، ویژگیهای سنگ شناسی حوضه آبخیز از نقطه نظر مقاومت در برابر فرسایش و میزان حساسیت به فرسایش پذیری، مقدار تولید رسوب، نوع کانیهای رسی، عناصر اصلی و نادری که وارد سیلابهای منطقه می کند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد، همچنین انواع سازندهای زمین شناسی حوضه ابخیز از نظر تاثیرگذاری بر روی کیفیت ابهای سطحی و زیر زمینی و تخریب کیفیت منابع آبهای منطقه نقش مهمی را در انتخاب عرصه مناسب برای پخش سیلاب دارا می باشد. از این رو در این مقاله به منظور انتخاب عرصه ای مناسب برای بهره وری از سیلابهای منطقه بهاریه (محدوده جغرافیایی بین َ۳۰ ۵۸ درجه سانتی گراد الی َ۵۰ ۵۸ درجه سانتی گراد طول شرقی و َ۷ ۳۵ درجه سانتی گراد عرض شمالی واقع در ۲۰ کیلومتری شرق کاشمر)، سازندهای زمین شناسی ، ویژگی های زمین ساختی ، میزان حساسیت به فرسایش، انواع کانیهای رسی، عناصر اصلی و نادر برخی از سیلابهای منطقه توسط اشعه (XRF)x و همچنین آبهای زیر زمینی از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.