سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی عبادی تازه کند – کارشناس ارشد رشته سازه های آبی و مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور یکم
سیدمحمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

رودخانه ها تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر زمین شناسی، اقلیم منطقه، مشخصات هیدرولوژی حوضه آبریز، پوشش گیاهی و تراکم آنها و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی تغییر می نماید. شناسایی و پیش بینی تغییرات آینده می تواند در ارائه طرح های ساماندهی رودخانه مفید واقع گردد. معمولا در طرح های ساماندهی ابعاد عملیات اجرایی بر اساس معیارهای پایداری در سازه ها ارائه می گردد. و کمتر شرایط رودخانه درحالت قبل از بروز تغییرات مورد توجه قرار می گیرد. در تحقیق حاضر با بررسی خصوصیات هندسی ۲۵ مئاندر در یکی از رودخانه های مرزی شمال شرقی کشور شرایط پایداری هندسی در بازه ها شناسایی گردیده و جانمایی و ابعاد طرح های پیشنهادی مطابق با این مشخصات ارائه گردیده است. در این طرح مشخصات هندسی یک مسیر جدید برای انتقال جریان رودخانه با شعاع ۳/۵، عرض ۱۲۰ متر و زاویه مرکزی خم ۱۰۵ درجه و شیب بستر درحالت طبیعی در نظر گرفته شد.