سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد ساقیان – دانشجوی دکتری پژوهشکده نهج البلاغه

چکیده:
استرس که به عنوان یکی از معضلات امروز جوامع بشری و خصوصا جوامع شهری، تبعات ناخوشایند و گسترده روحی و آسیبهای غیرقابل جبران جسمی برای شهروندان به وجودآورده؛ به دنبال ورودیهای حسی نامطلوب و افزایش ترشح هورمون «کورتیزول» در خون پدید می آید و از آنجاکه گسترده ترین ورودی حسی انسان، از ناحیه حس بینایی است، آسیب های «استرس بینایی» و کنترل آن، اهمیت خاصی دارد. با استفاده از گزاره قرآنی «فأ ینم ا تولواْ فثم وجْه الله» این نتیجه حاصل می گردد که معماری و نمای شهری باید دارای «وجهه الهی» و مؤلفه «یادآوری خدا» و رنگ و بوی خدایی باشد که اگر چنین شود، طبق آیه مبارکه «الا بذکر الله تطمئن الْقلوب» اضطراب تا حدود زیادی از میان رفته و آرامش بخشی به جامعه و مدیریت استرس صورت می پذیرد. بر این اساس از مهمترین دستاوردهای نمای شهری و معماری روحبخش اسلامی از یکسو «استرس زدایی» است که آلودگی بصری و بینظمی نمای شهری و استرس بینایی ناشی از آن را به کمترین میزان رسانیده واز سوی دیگر با هویت بخشی و گسترش یاد خدا در منظر و فضای شهری، آرامش روانی ایجاد می کند.