تحقيقي که پژوهشگر قصد انجام آن را دارد، از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد. در اين پژوهش از دو روش : کتابخانه اي ( کليه ي کتابها، رساله ها، پايان نامه ها، فصل نامه ها، جرايد، نقشه ها، سايتهاي اينترنتي و) …

مراجعه و اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديده است و روش ميداني ( مراجعه به منطقه ي مورد تحقيق ، با تهيه ي  عکس ،  اخذ  اطلاعات  از اهالي  و مسئولين ،  مصاحبه  و مشاهده آمار  و…) اطلاعات  لازم جمع آوري گرديده است .

 محدوده مورد مطالعه

بيابان لوت يکي از صعب العبورترين نقاط جهان است . استان کرمان با داشتن بخش عمده اي از بيابان لوت ،مهد شگفتي هاي بياباني است . در شمال شرق ، در فاصله ٩٠ کيلومتري مرکز استان ، شهر شهداد با داشتن قدمت تاريخي ٦٠٠٠ساله قرار دارد. اين شهر را مي توان به عنوان يک قطب گردشگري در استان وحتي در کشور معرفي کرد..  منطقه شهداد داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است که خود جاذب هر بيننده اي مي باشد.

جاذبه هاي گردشگري شهداد :

* کلوت هاي شهداد : کلوت ها رشته دالان هاي موازي بسيار عظيمي است که حاصل فرسايش آبي و بادي است به عنوان پديده اي بي نظير در دنيا شناخته شده است . رود شور در مرطوب کردن ديواره اين کلوت ها اثر

کافي داشته وفرسايش هاي آن ها را تسهيل نموده است . منطقه کلوت ها در٤٣ کيلومتري شهداد قرار دارد و در مساحتي به عرض متوسط ٨٠ کيلو متر وطول متوسط ١٤٥ کيلو متر را تشکيل داده اند. مهمترين بادي که ديواره هاي کلوت ها را فرسايش مي دهد، بادهاي ١٢٠ روزه اي است که از کشور افغانستان به سمت زابل مي وزد [٣]. (شکل ١)