سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
آرزو ایزدیاری – مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مولانا کارشناس ارشدمهندسی معماری

چکیده:
امروزه گردشگری از لحاظ فرآیندهای تاریخی، فرهنگی، معماری و شهرسازی در حال گسترش است و آثار به جای مانده از دوره های تاریخی گذشته با سبک های مختلفی از معماری، بخش مهمی از صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. در این میان میادین به عنوان یک فضای شهری نقش بسیار مهمی در حیات اجتماعی و شهری دارند و محل بروز بسیاری از مراودات فرهنگی و اجتماعی هستند. میادین به عنوان یک فضای شهری، غالباً نقش و کارکرد یک فضای ارتباطی را دارند؛ و از آنجا که اولین و مهمترین عامل در فضای گردشگری شهری؛ رفت و آمد در مسیرهای گردش گردشگران برای بازدید از جاذبه های شهری است. از این روی باززنده سازی هویت این فضاها می تواند یکی از عوامل مهم؛ جهت تبدیل آنها به قطب های گردشگری شهرها به شمار آید. در این راستا هدف از ارائه ی این پژوهش احیای هویت میدان و بازیابی نقش تاریخی آن جهت دستیابی به اهداف هویتی مکان و تعریف نقش جدید جهت باززنده سازی این محدوده ی تاریخی در سازمان فضایی معاصر شهر می باشد. که با روش تحلیلی- توصیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی، با به کارگیری تکنیک سوات (swot) انجام گرفته است. در ادامه نتایج به دست آمده به شرح ذیل است: از آنجا که فضاهای شهری عموماً در طول زمان مشمول یک هویت تداوم یافته ی تاریخی می شوند، بناها و فضاهای تاریخی می توانند نماینده ی فرهنگ، هنر و فن معماری زمان ساخت خود، و صورت تاریخی و فرهنگی هر کشور باشند و در خاطرات تاریخی ملت ها تجدید حیات هنری تمدن های پیشین را رقم زنند. از این روی باز زنده سازی این فضاها، می تواند یکی از عوامل مهم در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری باشد. زیرا سامان دهی و احیای این مراکز شهری؛ علاوه بر تحقق هدف حفاظتی این فضاها، به دلیل ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و تجهیز مناسب آنها، نه تنها نیازهای ساکنان به فضاهای مطلوب شهری برای زندگی جاری را تأمین می کند، بلکه باعث فعال شدن چرخ های توسعه ی گردشگری نیز می گردد