سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی امامی – کارشناس هنرهای تجسمی
سیدعلی محمدمختاری – کارشناس آموزش ابتدایی

چکیده:

نقش معماری در مناسب سازی بناها و ساختمان های مختلف یک منطقه جمعتی انسانی بی شک یکی از دغدغه های اصلی طراحان مهندسی و معماری شهری می باشد توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف نظم و انضباط نمادگرایی سادگی و از همه مهتر اصالت اسلامی و سنتی بناها و تمایز آنها از همدیگر می تواند در مناسب سازی فضاهای مختلف شهری تاثیر بسزایی داشته باشد. آنچه این مقاله می خواهد به آن بپردازد تمایز و برجستگی فرم های مختلف معماری بناها در ابعاد مختلف می باشد. به طوری که مساجد و اماکن زیارتی با جلوه های خاص ساحامان های ادارات مختلف با توجه به فرم های جدید و مدرن امروزی معماری و تلفیق با معماری سنتی اسلامی و ایرانی و فضاهای تفریحی گردشی و آموزشی نیز با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای آنها در فضاهای مناسبی ایجاد گردد.
تمرکز و کمی فاصله فضاها و ساختمان های ادارات در کاهش وقت و حمل و نقل و هزینه هایمختلف انرژی اقتصادیو اجتماعی روانی جامعه تاثیر بسیار داشته و افزایش امید وس رعت در امور محوله حائز اهمیت می باشد.
مناسب سازی ساختمان های آموزشی، درمانی، زیارتی، مساجد فضاهای آموزشی و تفریحی را می توان از جنبه های زیر مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
۱) فاصله و امکان دسترسی و صرفه جویی در وقت ۲) توجه به نوع کارکرد و مدت زمان استفاده بهینه از آنها ۳) فرم معماری و تشخیص عملکردها ۴) هماهنگی و زیبایی با بافت شهر.