سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کتایون پرتوی – کارشناس وزارت تعاون

چکیده:

تضمین حاکمیت، استقلال و تامین امنیت ملی از جمله منافع و اهداف اولیه کشورها بشمار می آید که به عوامل مادی و معنوی بستگی دارد . وجود منابع طبیعی و انرژی در یک کشور تامین کننده بخشی از این عوامل مادی می باشد . اما آیا صرف برخورداری از عوامل مادی و منابع طبیعی برای تامین امنیت ملی کافیست ؟ در این مقاله با بررسی دوره تاریخی ۱۳۵۷ ـ ۱۲۹۵ با تکیه بر نقش نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی، این مسئله مورد ارزیابی قرار می گیرد . در مقاله حاضر پس از طرح مقدمه و تعریف مفاهیم کلیدی موضوع، با تکیه بر وقایع تاریخی دوره های مورد اشاره و ارتباط این وقایع با نفت، به نقش نفت در آفرینش حوادث و وقایعی که به طور مستقیم با امنیت ملی ایران در دوره ها مورد نظر مرتبط می باشد، خواهیم پرداخت و در پایان، نتیجه بحث ارایه می شود