سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مدیر عامل شرکت خدمات مدیریت بهسو، دکتر

چکیده:

مفهوم هلدینگ به سازمانهایی اطلاق می شود که شماری از شرکت ها یا نهادهای دیگر را تحت پوشش یا مالکیت خود دارند و گاهی از آنها با نامهای ستاد، دفتر مرکزی، شرکت سرمایه گذاری، بنگاه ، گروه، مادر تخصصی، شرکت فراگیر و مانند آنها یاد میشد که دراین مقاله از عبارت هلدینگ یا ستاد استفاده خواهد شد. اساسا شرکت های هلدینگ بهدو قسم طبقه بندی میشوند:
۱- شرکتهای سرمایه گذاری یا مالی که صرفا سهام شرکتهای دیگر را با انگیزه سودآوری خرید و فروش می نماید.
۲- شرکتهای مادر که اصولا اداره شرکتهای تابعه را تعقیب می کنند.