سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید زرگرپور – قائم مقام شرکت مپنا و استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
امیرمسعود عطایی جعفری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

همزمان با تحولات قرن بیستم و فرآیند جهانی شدن، در عصر حاضر فناوری اطلاعات تمامی حوزه های دانش بشری از جمله مدیریت پروژه را به صورتی شگفت انگیز تحت تاثیر قرار داده و باعث تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. در این مقاله پس از بیان تعاریف ومفاهیم، در ابتدا ویژگی های پروژه های نیروگاهی که از نوع پروژه های بزرگ، پیچیده و زیربنایی وبا محصولات گسترده ومتنوع م یباشند تبیین شده و شرکت مپنا به عنوان یک مطالعه موردی و پیمانکار عمده در زمینه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران معرفی شده است. سپس ضمن توصیف زمینه های بهره گیری از فناوری و منابع اطلاعاتی در این شرکت، تجربه های موفق آن در دوحوزه مدیریت منابع اطلاعاتی (IRM) و سیستم جامع اطلاعاتی مپنا (MTS) ا رائه میشود. در ادامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش فناوری، منابع و سیستم جامع اطلاعاتی در مدیریت پروژه های نیروگاهی تشریح شده و تجربیات وراهکارهای کاربردی توسعه این فناوری نوین در جهت مدیریت این نوع پروژه ها ارائه شده اند.