مقاله نقش مهاجرت هاي روستايي در اسكان غيررسمي (مطالعه موردي: متروپل اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۶۶ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: نقش مهاجرت هاي روستايي در اسكان غيررسمي (مطالعه موردي: متروپل اهواز)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله اسكان غيررسمي
مقاله بيكاري
مقاله متروپل اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: وارثي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر كوشش شده است كه به تحليل نقش مهاجرت هاي روستايي در اسكان غيررسمي در شهر اهواز ـ متروپل منطقه اي استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقيق تركيبي از روش هاي اسنادي، تحليلي و ميداني است و جامعه آماري آن را حاشيه نشينان شهر اهواز كه تعداد آنها در سال ۱۳۸۵ افزون بر ۱۲۰۰۰۰ نفر بوده است تشكيل مي دهد. حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول كوكران برابر با ۳۸۵ خانوار است. با استفاده از آماره هاي استنباطي پيرسون، فريدمن، تحليل واريانس، رگرسيون خطي و روش Z به تحليل داده هاي پژوهش پرداخته شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه مساله مهاجرت هاي شهر اهواز به عنوان يكي از مباحث مهم جمعيتي قابل طرح است و سرنوشت آينده شهر به روند مهاجرت ها بستگي خواهد داشت. توسعه بي رويه كالبدي و جمعيتي متروپل منطقه اي اهواز با مهاجرت هاي صورت گرفته به اين شهر مرتبط بوده و اين مهاجرت ها نيز با استقرار صنايع در اين شهر پيوند داشته است. بر طبق مدل رگرسيوني پيش بيني شده، در افق زماني ۱۳۹۵ جمعيت بيكاران كلان شهر اهواز به ۸۹٫۱۱۶ نفر خواهد رسيد و لازم است كه در برنامه ريزي هاي آتي شهر به اين مقوله عنايت بيشتري شود.