سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سروش امیریان صدر – کارشناس مهندسی صنایع شرکت توسعه مدیریت آگاه

چکیده:

جوانب مهمی از سیستمهای مدیریت کیفیت جامع، به " مسائل انس انی و روابط میان افراد " مربوط می شود . به بیان دیگر، " ارتباط میان مدیران و کارکنان در سازمان " را باید یکی از ارکان اصلی و بستر لازم در استقرار مدیریت کیفیت جامع دانست ، چراکه بدون توانایی لازم در برقراری ارتباط، امکان رهبری، کار تیمی، مشارکت و ارتباط با مشتر ی، بگونه ای کارا و اثربخش وجود نخواهد داشت . ایجاد این فرآیندهای ارتباطی، مستلزم برخورداری از مهارتهای ارتباطی است . در این مقاله، ضمن تشریح اجزاء و مؤلفه های سیستمهای مدیریت کیفیت، به معرفی ابزارهای ارتباطی، نقش آنها در برقراری ارتباط و چگونگی بهره گیری از آنها در سازمان خواهیم پرداخت . همچنین نتایج یک بررسی انجام شده در زمینه ارزیابی مهارتهای ارتباطی در مدیران صنایع کشور ( بخش خصوصی ) ارائه، خواهد شد .