سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد عبده ابطحی –
زهره باباحاجیانی –
کیوان زمان –

چکیده:

امروزه نوآوری و دانایی محور توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده و سهم بسزایی را در رشد اقتصادی این کشورها دارد. از این رو اقتصاد فیزیکی جای خود را به اقتصاد دانایی داده که مهمترین علامل در تولید دانایی و فناوری است. تعداد شرکتهایی که ثروتشان در جوازهای امتیاز علمی آنها ذخیره شده به طور روزافزون رو به افزایش است. این امر نشان می دهد که آینده در اختیار جوامعی خواهد بود که توانایی بیشتری در ایجاد و توسعه این گونه مجموعه ها داشته باشند.در اقتصاد دانایی محور نیروی اقتصادی متخصص یکی از اساسی ترین محورهای توسعه به شمار می آید . با توجه به آن که مطابق سند توسعه ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد دانایی محور ، اساس توسعه کشور می باشد لذا موضوع شناسایی مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی متناسب با این نوع اقتصاد و بازنگری در آموزش های رسمس و غیر رسمی جهت تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز ضروری است. در این مقاله بر اسا تجارب کشورهای پیش رو انواع مهارت هاب مورد نیاز جهت حضور در اقتصصاد دانایی محور تشریح و وضعیت استان کردستان از لحاظ آموزش این مهارت ها بیان بررسی شده است.