سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

توسعه روزافزون فناوریهای دریایی و حجم وسیع سرمایه گذاری در این بخش، باعث ایجاد نوآوریها و فناوریهای جدید در این زمینه گردیده و فعالتیهای تحقیق و توسعه در ابداع روشهای جدید و یا بهینه کردن فناوربهای گذشته به صورت وسیعی در جریان می باشد . تجهیزات ایمنی و نجات به عنوان یکی از زیر سیستمهای انواع وسایل دریایی مانند کشتی ها، زیردریایی ها و وسایل بدون سرنشین از مواردی است که به تحقیق و توسعه در این بخش توجه ویژه ای باید شود . در اینمقاله به تجهیزات غواصی و سیستمهای تنفسی و اضطراری توجه خاصی شده است