سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود عالمی – کارشناس ارشد جامعه شناسی، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

چکیده:

مرکز داده به عنوان پدیده ای نوظهور از لحاظ اجتماعی در دو بعد قابل بررسی است: ۱) تاسیس مرکز داده ۲) پیامدهای مرکز داد. ایجاد آگاهی، انگیزه،دیدگاه مناسب و اعتمادسازی برای بهره گیری از خدمات مرکز داده جزء مسائل اجتماعی تاسیس مرکز داده است و شکل گیری جامعه ای آگاه تررا پس از تاسیس مرکز داده امکان پذیر می سازد و تدوین سیاستهای برای چگونگی اداره آناز موضوعات و پیامدهای مرکز داده است. دراین مقاله ضمن معرفی مهندسی اجتماعی، بیشتر بر بعد اول اجتماعی تاکید میشود و نقش مهندسی اجتماعی در تاسیس مرکز داده تبیین می گردد. ما معتقدین تاسیس مرکز داده،زنجیره اخر و خروجی یک فرایند اجتماعی است که هدایت و راهبری این فرایند، مبتنی بر دانش جامعه و مهندسی اجتماعی می باشد. بدون ایجاد بسترهای لازم فرهنگی – اجتماعی، انتقال این فناوری، آن را از کارایی مورد انتظار خواهد انداخت. بر این اساس فرایندی اجتماعی در سطح کلان برای تاسیس مرکز داده در کشور این مقاله پیشنهاد گردیده است.