سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان هادیان ندوشن – مسئول مهندسی کیفیت شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو
سیامک نوری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین سلیمی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

اصل بقاء هر سازمانی، توان ارائه محصولات و خدمات رقابتی است. در ادبیات تحقیق و توسعه، سه عامل موفقیت برای محصولات تعریف می شود: ۱- کیفیت ۲- قیمت ۳- زمان ارائه محصول به بازار. بنابراین یکی از مسائل مهم و % اساسی سازمانها، کاهش هزین هها و در نتیجه کاهش قیمت محصولات و افزایش توان رقابتی سازمان م یباشد. ۸۰ هزینه های محصول در مرحله طراحی و ۲۰ % مابقی در مرحله تولید مشخص می شوند. مهندسی ارزش تکنیکی است که برای کاهش هزین هها در مرحله طراحی و تجزیه و تحلیل ارزش برای کاهش هزینه در مرحله تولید مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله با تعریف مهندسی ارزش، نقش این تکنیک در مدیریت هزینه و افزایش توان رقابتی سازمانها مشخص می گردد. در ادامه چند مدل دراین زمینه معرفی خواهند شد و نهایتا قصد داریم این مدلها را براساس میزان موفقیت در کاهش هزینه و ارائه محصولاتت رقابتی ارزیابی نماییم.