سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

با توجه به گسترش همه جانبه شهرها و پیشرفت های عظیم فنی و تکنولوژیک ، تحول چشنگیر و خیره کننده ای در نوع و شیوه زندگی انسان ها اتفاق افتاده است. افزایش مدلتقاضای (نیازها) سفرهای روزانه و محدودیت ها مدل عرضه (سطح سرویس ها) بر پیچیدگی مسائل بشری افزوده است. حمل و نقل و ترافیک از جمله مسائل اصلی و زیر بنائی ساختار یک کشور محسوب می گردد، که از اهمیت بسزائی برخوردار است. آشنایی با فناوری نوین امروزی تاثیر بسزائی در مدیریت بهینه کلیه امور خواهد داشت.
مبلمان ترافیکی، نقش موثری در مدیریت و برنامه عرضه – تقاضا، ایمنی، بهبود روند جابجایی، قابلیت عبوردهی / ظرفیت ویژه ، افزایش رضایت مندی استفاده کنندگان از طرف مختلف حمل و نقل، افزایش بهره وری، کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از .وسایل نقلیه و غیره ، خواهند داشت. در این میان، مهندسی خط کشی، گزینه نوین متکی بهعلوم ترکیبی (میان علمی) درخدمت به کلیه سیستم های حمل و نقلی (هوایی، دریایی، ریلی، راه و ترابری و حمل و نقل و ترافیکی)، بر فن آوری اطلاعات، توانایی جذب تصمیم گیریبه لحاظ بهینه سازی از دیدگاه اقتصادی، زمانی وسهولتی، توانایی در سرویس اهی لایه های سیاستگذاری و برنامه ریزی، طراحی و شکل دهی و بهره بردرای، توانای ارایه حدمات در بحش های نرم افزاری و سخت افزاری، توانایی در ارایهخدمات در بخش های زیر بنایی و روبنایی، توانایی در تلفیق با سایر سیستم های حمل و نقلی و غیر سیستم های حمل و نقلی، یک گزینه راهکاری در کنار پروسه های سنتی و معمول، افزایش ظرفیت موثر و بهینه سازی کارایی تسهیلات، بالا بردن رضایتمندی استفاده کنندگان با توجه به تامیننیازها، گامی موثر در توسعه فناوری و ارتباطات، افزایش ایمنی و اثیرات مثبت زیست محیطی، افزایش بهره وری و قابلیت جابجایی، کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی ، صرفه جویی در زمان و مدیریت بر حجم سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، استفاده بهینه از ظرفیت ها و توان موجود، مدیریت کنترل شده بر سیستم های اجرایی ونظارتی و توسعه آنها ، وجود محدودیت در توانایی و دقت بشری است.
در این تحقیق، بخش نرم افزاری مهندسی خط کشی و اثرات آن در مدیریت عرضه – تقاضای حمل ونقل و ترافیک باارزیابی های کمی – کیفیشامل: آشفتگی هایترافیکی، ناهنجاری روحی و روانی، ظرفیت و سطح سرویس ، طبقه بندی جریانهای ترافیکی، کنترل، ساماندهی ، زمان ، سوخت و انرژی، آلودگی هوا، هزینه ها، منافع، ایمنی، قوانین و استانداردهای ، عملکرد صحیح سیستم مورد بررسی قرار میگیرد.