سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مقوله محیط زیست از موارد مورد توجه در توسعه پایدار هر کشور محسوب میشود . صنایع مهندسی سطح از جمله اصلیترین صنایع آلودهکننده محیط زیست به شمار میروند . این صنایع از طریق آلوده کردن آب، هوا، خاک و همچنین ایجاد آلودگی صوتی محیط زیست را تهدید میکنند؛ لذا در ابتدا باید فرایندهای مهندسی سطح و آلودگی آنها شناخته شده و سپس راهکارهای کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گیرند . در این راستا بهینه کردن فرایندهای رایج و یا جایگزینی روشهای نوین، اصلیترین رهیافتها محسوب میگردند . در این پژوهش، ابتدا به بررسی اهمیت مقوله محیط زیست در فرایندهای مهندسی سطح پرداخته شده، سپس مهمترین آلایندههای ناشی از فرایندهای رایج مهندسی سطح مانند فلزات سنگین و سیانیدها معرفی شدهاند . در ادامه به روشهای جایگزین با آلودگی زیست
محیطی کمتر اشاره شده و در نهایت راهکارهای نوین کاهش آلودگی در فرایندهای مهندسی سطح نظیر استفاده از باکتریها و فناوری نانو مورد توجه قرار گرفته اند .