سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن علیپور – عضو هیات علمی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

کارآفرینی موضوعی است که امروزه توجه بیشتر سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان امور کشورهای مختلف را جلب کرده است. امروزه اغلب موسسات آموزشی مجموعه کاملی از دوره های آموزشی کارآفرینی را تهیه و ارائه می کنند؛ هم چنین بسیاری از آنها در حال توسعه برنامه ها و طراحی رشته های مربوط به کارآفرینی و مدیریت شرکت های کوچک هستند. با توجه به آنچه بیان گردید در این مقاله، در مورد نقش موسسات آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، برنامه های آموزش کارآفرینی در موسسات و لزوم توجه آموزش عالی به کارآفرینی پرداخته شده است. امروزه توسعه ی کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته و آموزش، یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت گردیده که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه ها و موسسات آموزشی تبدیل شده است. آموزش کارآفرینی یک فرآیند یادگیری چند مرحله ای است که حداقل در پنج مرحله متفاوت توسعه و تحقق می یابد. اگر نیاز به افزایش سطح کارآفرینی در دانشجویان و فارغ التحصیلان احساس شود، باید بیشتر رویکردهای کارآفرینانه و ابتکاری مورد استفاده قرارگیرد. در این صورت برنامه های آموزشی دانشگاه ها می تواند به دو صورت :" جاذبه ای" (Magnet) و یا "تشعشعی" (Radiant) عمل کنند. با توجه به مدلهای ارایه شده فوق می توان در مورد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی چنین پیشنهاد نمود که موسسه با توجه به اینکه کلیه رشته ها تحصیلی تعریف شده در آن به لحاظ ماهیت و موضوع و اهدافی که برای آن تعریف شده است تربیت فارغ التحصیلانی است که بتوانند بصورت تخصصی و کاربردی در زمینه رشته خود مشغول به کار شوند لذا پیشنهاد می گردد واحدی تحت عنوان واحد کار آفرینی بطور مستقل در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ایجاد گردد.