مقاله نقش موقعيت در بزهکاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: نقش موقعيت در بزهکاري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقعيت
مقاله فرصت
مقاله تهديد
مقاله آماج بزه
مقاله تسهيلات بزه
مقاله موقعيت بزهکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنسل غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله: جرم را چه دو عاملي (شامل بزهكار و موقعيت) و چه سه عاملي (بزهكار، بزه ديده، موقعيت) بدانيم، بايد اعتراف كنيم كه موقعيت يکي از عناصر لازم براي تحقق بزه است. موقعيت جرم معناي نزديكي با فرصت جرم دارد اما علاوه بر فرصت جرم، فقدان مانع و عوامل مزاحم بازدارنده از جرم را نيز در بر مي گيرد و هدف اصلي آن بررسي نقش موقعيت در بزهكاري است.
روش: اين مطالعه از نوع مفهومي مروري (روش اسنادي و كتابخانه اي) است كه با بهره گيري از منابع و نظريه هاي معتبر حوزه جرم شناسي و علوم اجتماعي تحقيق و بررسي شده است.
موقعيت جرم را مي توانيم به عنوان وضعيتي تعريف كنيم كه شرايط مساعد ارتكاب جرم مهيا بوده و عامل بازدارنده موثري براي ممانعت از تحقق جرم وجود نداشته باشد. گروهي كه جرم را دو عاملي مي دانند، وجود آماج جرم مناسب را نيز يكي از اجزاي موقعيت جرم به حساب مي آورند؛ اما كساني هم هستند كه وجود آماج جرم مناسب را نيز به عنوان يك عامل مستقل در كنار بزهكار و موقعيت محسوب مي كنند.
آشنايي بيشتر با مفهوم و كاركرد موقعيت در تحقق جرم، مستلزم تفكيك و شناخت اجزاي آن است. مي توان با تجزيه و تحليل و استخراج قواعد حاكم بر موقعيت، نسبت به پيشگيري و كاهش جرم اقدام كرد.