مقاله نقش مولفه هاي فرهنگ سازماني در اعتماد سازي: بررسي روابط بين ابعاد فرهنگي گلوب (GLOBE) و اعتماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش مولفه هاي فرهنگ سازماني در اعتماد سازي: بررسي روابط بين ابعاد فرهنگي گلوب (GLOBE) و اعتماد
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله مطالعه گلوب
مقاله برابري جنسي
مقاله قاطعيت
مقاله عملكردگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ‌متين حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصري كه روابط بين افراد و گروه ها شكننده و به سرعت در حال تغيير است، اعتماد موضوع محوري سازمان ها به منظور مديريت كارآمد و اثر بخش پويايي هاي محيطي است كه رشد و حيات آن ها را تضمين مي نمايد. با توجه به ضرورت پاسخگويي سريع به تحولات محيط متلاطم، ايجاد تيم هاي كاري هماهنگ يكي از وظايف مهم رهبران در سازمان ها مي باشد كه در واقع به معني فرايند تزريق تدريجي و تشويق اعتماد در سازمان مي باشد. به زعم فوكوياما، فرهنگ نيز از عوامل موثر بر اعتماد مي باشد. بدين منظور در اين پژوهش تاثير ابعاد فرهنگ سازماني معرفي شده توسط گلوب كه بسيار مورد توجه قرار گرفته بر اعتماد مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رابطه مثبتي ميان اجتناب از عدم اطمينان، جمع گرايي بين گروهي، برابري جنسي، قاطعيت و نوع دوستي با اعتماد وجود دارد. از طرفي رابطه منفي ميان فاصله قدرت و آينده گرايي با اعتماد وجود دارد و در نهايت رابطه معناداري بين جمع گرايي درون گروهي و عملكردگرايي با اعتماد مشاهده نشده است.