سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

افشین ماهوشی – کارشناس ا

چکیده:

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیماری های اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد فرهنگ کارآفرینانه، تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است. لذا از آن جهت که برگزیدن زندگی کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی نیازمند "فرهنگسازی و آموزش" است، نقش مولفه های فرهنگی در توسعه و ترویج آمورش کارآفرینی تبیین می گردد. علی رغم اینکه کارآفرینی رویکرد اقتصادی است اما امروزه صاحبنظران دو رویکرد مهم فرهنگی-اجتماعی و رویکرد روان شناختی یا شخصیت کارآفرینانه را همراه آن مطرح میکنند. در این بین دانشگاهها و مراکز آموزشی نقش بسزایی در توسعه فرهنگ کارآفرینی ایفا می کنند و مولفه های فرهنگی اعم از ویژگیهای شخصیتی-رفتاری کارآفرینان و ویژگیهای محیطی در آموزشهای کارآفرینی منشا تحولات عمیق و بزرگی گردیده است. آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت و کیفیت عرضه کار آفرین در یک جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته که حتی الامکان موانع و مشکلات بر طرف شده اند، دولت ها به شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. با اجرای این سیاست همواره می توان به اهداف گوناگونی مانند شناخت فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آنها، آشنایی با تکنولوژی و دانش فنی
جدید و چگونگی بکارگیری آنها، رو شهای جدید علمی مدیریتی و بازرگانی جامه عمل پوشید. در پایان مقاله نیز راهکارهای توسعه عناصر فرهنگ کارآفرینی در فرآیند آموزش تشریح گردیده است.