مقاله نقش ميراث فرهنگي در کيفيت زندگي ساکنان روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان لامرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقش ميراث فرهنگي در کيفيت زندگي ساکنان روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان لامرد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميراث فرهنگي
مقاله پايداري
مقاله کيفيت زندگي
مقاله توسعه پايدار
مقاله بخش مرکزي لامرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميراث فرهنگي روستايي بيان کننده پيشينه تاريخي، تمدن و فرهنگ روستايي هر کشوري است که شکل گيري آن در طي ساليان متمادي تحقق يافته است. ميراث فرهنگي روستايي شامل ويژگي هاي خاص جوامع روستايي مثل عادات محلي، آداب مربوط به خوراک و پوشاک، سبک معماري، وجود بناها و ابنيه هاي تاريخي، موسيقي، هنر، زبان هاي محلي و ارزش هاي اخلاقي و معنوي است. هر کشوري بايد پديده هاي اجتماعي خاص مناطق روستايي خود را که در آنها رسوم گذشته باقي مانده است، حفظ نمايد. متاسفانه ميراث فرهنگي روستايي در کشور ما با کم توجهي کنار گذاشته شده و در حال نابودي است. اگر چه تلاش هايي در سال هاي اخير توسط بعضي از سازمان هاي دولتي و غير دولتي علاقه مند به حفظ ميراث فرهنگي صورت گرفته تا فرهنگ و سنت هاي جامعه را بهتر شناسانده و در صدد احياي آن برآيند، اما به دليل بي اطلاعي نسل هاي کنوني از ارزش و اهميت ميراث فرهنگي در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار روستايي، سبب شده اينگونه آثار و ارزش هاي مادي و معنوي در معرض خطر و نابودي قرار گيرند. اين مقاله يک پژوهش کاربردي است که به شيوه توصيفي-تحليلي نگاشته شده است. شيوه گردآوري داده ها از نوع اسنادي و ميداني است. نتايج حاصل از مطالعات ميداني نگارندگان از طريق شناسايي و رتبه بندي ۱۰ روستاي داراي ميراث فرهنگي در شهرستان لامرد استان فارس و شاخص هاي تبيين کننده کيفيت زندگي در سطح ۱۶۰ نفر از سرپرستان خانوار ساکن در روستاهاي مورد مطالعه نشان مي دهد که شاخص ميراث فرهنگي بر کيفيت زندگي ساکنان روستايي بخش مرکزي شهرستان لامرد تاثير گذار نبوده است. در اين راستا شاخص ميراث فرهنگي بيشترين تاثير را بر کيفيت مسکن روستايي و سطح آموزش روستایيان بر جاي نهاده است.