سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی صباغ ترکان – رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
داوود سعادت نژاد – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

توسعه پایدار کشاورزی از اهداف مهم اصلی برنامه های توسعه اخیر کشور بوده که در این راستا دست اندرکاران را بر آن داشته تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای کارآمد و تاسی از اصول و مبانی قانونی و ایدئولوژیک مفهوم توسعه پایدار کشاورزی نظیر سلامتی و حفظ محیط زیست، دوام اقتصادی، عدالت اجتماعی و … زمینه لازم جهت رسیدن و دستیابی به آن را فراهم نمایند.