سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجواد هاشمی – دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، گروه ایمنی و بازرسی فنی
سیروس جوادپور – دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، گروه ایمنی و بازرسی فنی
علی مجردیان – دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، گروه ایمنی و بازرسی فنی

چکیده:

تکنولوژی های پایش وضعیتCondition Monitoring; CM نظیر آنالیز ارتعاشات، ترموگرافی مادون قرمز، و بسیاری از روش های دیگر به صورت گسترده ای در تشخیص از کارافتادگی های تجهیزات در صنایع مختلف کاربرد یافته است . با اینکه تکنولوژی های پایش وضعیت از لح اظ علمی پیشرفت های زیادی داشته اند و معمولا کاربرد آنها در عیب یابی و ثبت خطاها به اثبات رسیده است، ولیکن لازم است که کاربرد آنها از جنبه های تجاری و همچنین ارزش افزوده نسبت به سرمایه گذاری های وقت و نیروی کار نیز بررسی و مدیریت گردد . تکنولوژی نگهداری مبتن ی
بر قابلیت اطمینان ) ) Reliability Centered Maintenance; RCM روشی جهت اطمینان از به کار بردن استراتژی نگهداری صحیح در زمان صحیح و توسط پرسنل ذیصلاح می باشد . در این مقاله شرح خواهیم داد که آنالیز RCM نه تنها اجرا و مدیریت تکنولوژی صحیح را توصیه می کند، بلکه بازه های قابل قبول بازرسی را نیز پیشنهاد خواهد کرد . در این مقاله چگونگی افزایش کارآیی و میزان موثر بودن تکنولوژی های پایش وضعیت، زمانی ه به شیوه ای مناسب با آنالیز پیشرفته RCM ترکیب شود، شرح داده خواهد شد . چنین ترکیب و اتحادی ازدوباره کاریها وشکست ها در کاربرد تکنولوژی های پایش وضعیت جلوگیری کرده و هم خوانی فعالیت های بازرسی با نوع از کارافتادگی مورد انتظار، در نتیجه کاهش پیامد های حاصله را تضمین خواهد نمود .