سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدامیر دلاور – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران
سرگئئ آلکسیویچ شوبا – استاد دانشگاه دولتیمسکو

چکیده:

تشکیل و توسعه خاکهای سدیمی که اغلب به صورت لکه های کم و بیش وسیع تظاهر می کند،یکی از پدیده های غالب دشت های مسطح قابل کشت و کار مناطق خشک و نیمه خشک می باشد . درک چگونگی تشکیل اینگونه عوارض به لحاظ مدیریتی و بویژه از نظر اصلاح و پیشگیری فرآیندهای سدیمی و شور شدن و همچنین جلوگیری از توسعه مشکلات آنها به اراضی مرغوب مجاور همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است اسلیک اسپات ها اراضی سله بسته ای هستند که نفوذ پذیری سطحی خیلی آهسته داشته و به طور کلی بعد از بارندگی در آنها آب ماندگی شدید تظاهر می کندسیلینگ و همکاران (۱۹۹۴) تشکیل این لکه ها را به موقعیت قرار گیری بر لندفرم و تغییرات فصلی رطوبت نسبت داده اند . مان و بوهم (۱۹۸۳) ،رید و همکاران (۱۹۹۳) و پال و همکاران (۲۰۰۳) عامل اصلی تشکیل این لکه ها را میکروتوپوگرافی موجود در این مناطق و خاکهای مجاور آنها ذکر کرده اند . مدل های مختلف تشکیل اسلیک اسپات منعکس کننده فرآیندها و شرایط متفاوتی است که باعث بوجود آمدن این پدیده می گردد،بنابراین هدف از این مطالعه عبارت است از : -۱ بررسی خصوصیات مختلف فیزیکوشیمایی، مینرالوژیکی و میکرومورفولوژیکی آنها -۲ بررسی فرآیندها و شرایط ویژه تشکیل مناطق اسلیک اسپات در دشت قزوین .