سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جلال سهیل – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس درب هنزی – خش عمران، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در مقاله حاضر سعی شده تا رابطه بین نانوتکنولوژی و مصالح تشکیل دهنده نوع جدیدی از بتن معروف به بتن خودتحکیم (Self Consolidating Concrete) در دو حالت رئولوژی بتن خودتحکیم تازه و بتن خودتحکیم سخت شده، بصورت کاربردی مورد کاوش قرار گرفت هاند، بررسی شود. در این تحقیق با طراحی و ساخت بتن خودتحکیم با معیارهای جهانی و بکارگیری نانو ذرات سیلیس (Nano Silica Silica Colloidal) در این نوع بتن، اثرات و خواص این ماده در بتن دارای سیمان تیپ V مورد نقد و بررسی قرار گرفته و خواص مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، انقباض و انبساط برای شرایط عمل آوری و سنین مختلف در بتن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج با بتن های خودتحکیم شاهد (فاقد نانوذرات) مقایسه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن خودتحکیم حاوی ذرات نانوسیلیکا نسبت به نمونه های بتنی شاهد بعلت پر کردن بیشتر خلل و فرج بتن در مقیاس نانومتر می باشد.