سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
لیلا قادری – گروه مهندسی علوم زیستی ، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر مقصودی – گروه مهندسی فرایندهای زیستی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
فاطمه یزدیان – گروه مهندسی علوم زیستی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
قاسم عموعابدینی – گروه مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
در این بررسی اثر ضد میکروبی سامانه های پلی ساکاریدی بار گذاری شده باا کارکامین بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس مورد مطالعه قرار می گیرد. کارکامین عامل زیست فعال، غیر سمیی و بسیار قوی موجود در زردچوبه علاوه بر خواص آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی ، ضد HIV و ضد سرطانی دارای اثر ضد باکتریایی است هدف این مطالعه بررسی سامانه های پلی ساکاریدی است که با مینای دندان اتصالات غیر کووالانس برقرار کرده و به منظور کاهش یا حذف فعالیت باکتریایی بیشینه غلظتی از عامل ضد میکروبی طبیعی (کارکامین) را بر روی سطح دندان تولید می کند همچنین این نانوسامانه ها امکان رسانش کارکامین را برای مدت زمان طولانی در محل هدف فراهم می کنند.