مقاله نقش نرم افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي در پيشرفت رياضي دانش آموزان کم توان ذهني پايه اول مجتمع دخترانه شهيد صياد شيرازي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش نرم افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي در پيشرفت رياضي دانش آموزان کم توان ذهني پايه اول مجتمع دخترانه شهيد صياد شيرازي تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه اول
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله رياضي
مقاله کم توان ذهني
مقاله نرم افزار دنياي تاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: صفي ياري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش تعيين تاثير نرم افزارهاي آموزشي «دنياي تاتي» در پيشرفت رياضي دانش آموزان کم توان ذهني بود.
روش: پژوهش شبه آزمايشي با اجراي پيش آزمون و پس آزمون، و جامعه آماري ۶۳ دانش آموز پايه اول مجتمع آموزشي دخترانه شهيد صياد شيرازي شهر تهران بود که به دليل کنترل نسبي بعضي از متغيرها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به ۵۵ نفر تقليل يافت. از ۶ کلاس پايه اول مجتمع مذکور سه کلاس به عنوان گروه گواه و سه کلاس به عنوان گروه آزمايشي در نظر گرفته شد. براي سه گروه آزمايشي، نرم افزار رياضي مذکور به مدت ۴ ماه، هفته اي دو جلسه و هر جلسه چهل و پنج دقيقه به کار گرفته شد و براي سه گروه گواه اين متغير اعمال نگرديد و مفاهيم رياضي با همان روش سنتي به آنها ارايه شد.
يافته ها: نشان داد نمرات رياضيات پس آزمون هر سه گروه آزمايشي، از دانش آموزان هر سه گروه گواه بيشتر است.
نتيجه گيري: استفاده از نرم افزارها و فناوري روز مي تواند در يادگيري بهتر کودکان کم توان ذهني اثربخشي لازم را داشته باشد.