سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کرامت اله اکبری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

چکیده:

آموزش کارآفرینی و پژوهش در این زمینه در دودهه گذشته که به دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است، در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. این تفکر که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند، مورد پذیرش قرار نگرفته و رشته کار آفرینی همچون سایر رشته های تحصیلی در دانشگاه ها تدریس میشود و آموزش و تربیت کارآفرینان از جمله وظایف آموزش عالی محسوب می شود. در دنیای امروز همگان با رشد فناور یهای پیشرفته، اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش کارآفرینان نیز ملموس تر شده است. نظر به نقشی که کارآفرینان در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند، همان گونه که بالندگی اقتصادی برای ما که است، آموزش کارآفرینان نیز به همان نسبت اهمیت خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است اهمیت نظام آموزش عالی در توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به تجارب کشورها مختلف در این خصوص برخی از دوره های آموزش کارآفرینی معرفی شده است. در این مقاله به معرفی و اهداف طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور (کاراد) که از سال ۱۳۷۹ در پاسخ به برنامه سوم توسعه کشور در وزارت علوم، تحقیقاته و فناوری تاسیس شده و برنامه های آن توسط دانشگاه های بزرگ هم اکنون در حال اجراست، نیز اشاره شده است.
در پایان نیز نظر به ضرورت توجه به مقوله کارآفرینی و کارآفرینان و آموزشآن ها نتیجه گیری و پیشنهادهایی ارایه شده است.