سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید فتح الهی راد – دبیر نظام پیشنهادهای شرکت ساپکو

چکیده:

در آستانه عصری متفاوت ، رقابت آمیز و دشوار برای سازمانها هستیم. از این رو صاحبنظران بر ضرورت انجام تغییرات سازمانی تاکید دارند تاسازمانها بتوانند خود را آسان تر با محیط خود تطبیق دهند.عبارات ذیل گوشه ای از واقعیتهای دنیای کسب و کار را توصیف می نماید: انقلاب تکنولوژیک یا انقلاب فناوری در عرصه کسب و کار جهانی پدید آمده است . ابداع و نوآوری و اشاعه آن در بازار اهمیت فزاینده ای یافته است. مادامی که مکررا نوآوریهای شگفت و بنیادینی روی می دهد و پیش بینی آنها دشوار است سرعت ،اهمیت بسیار حیاتی پیدا می کند. به دلیل نوآوریهای مکرر وبنیادی تاکید بسیاری بر طراحی محصولات جدید و سوق دادن سریع آنها به بازار می شود. مثلا از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تولیدکنندگان آمریکایی برای ایجاد و انتقال طرح جدیدی از اتومبیل به بازار به ۵ تا ۶ سال زمان نیاز داشتند درحالی که تولیدکنندگان ژاپنی برای اقدامات مشابه ۳ سال وقت صرف می کردند