مقاله نقش نمادين عشق بر جلدهاي عصر قاجاريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش نمادين عشق بر جلدهاي عصر قاجاريه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش هاي نمادين عشق
مقاله جلدهاي قاجاري
مقاله عبارات مقدس و اديبانه
مقاله نقوش انساني
مقاله مناظر خيالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشق کاربردي ترين مفهوم در هنر ايراني است. قلب پر تپش عشق، مولد شور، شيدايي، و رمز و راز زيبايي و معاني بلند را به مضامين و تصاوير هنر ايراني مي بخشد. نظم ضربان اين قلب بسيار حساس، مديون بار معنوي و روحاني آن است كه هم چون حوزه فرهنگ و ادبيات، در قالب هاي مختلف شكل، رنگ و بافت به هنر ايراني طراوتي صوري، باطني، ابدي و ماندگار مي بخشد.
علاوه بر بسترهايي چون نگارگري، معماري و …، تلالوي نمودهاي پر شور و حـال عشق را در نقش جلدهاي ايراني نيز مي توان مشاهده و حس كرد. جلدهاي ايراني در طول تاريخ -به ويژه در دوران قاجار- با فنوني متنوع، بستر مناسبي براي نقش و ثبت دلدادگي و عاشقي با مضامين زميني و آسماني بوده اند و ترديدي نيست كه بررسي آن، جلوه هاي جذاب و روشني از فرهنگ عشق و ايثار در تمدن ايران زمين را نمايان سازد.
در اين مقاله، ضمن بررسي نظري مفاهيم نمادين عشق در هنر ايراني از نگاه هنر سنتي و رابطه عشق و هنر، تلاش گرديده است در يك طبقه بندي مناسب، نقش هاي نمادين عشق بر جلدهاي قاجاري در قالب هايي چون عبارات مقدس، عبارات اديبانه و خاضعانه، نقوش انساني در حالات مختلف و مناظر خيالي، بررسي شوند.
اهداف: بررسي مفاهيم نمادين عشق در هنر ايراني از دريچه هنر و سنت
– طبقه بندي نقش هاي نمادين عشق بر جلدهاي عصر قاجاريه
– تحليل نمونه هاي شاخص جلدهاي موجود در گنجينه هاي هنر ايران در داخل و خارج از كشور
سوالات: چه نوع نقش ها و مفاهيم نماديني از عشق در هنر ايراني قابل مشاهده است؟
– نقش هاي نمادين عشق بر جلدهاي عصر قاجاريه چه شاخصه هايي دربر دارند؟