سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام کلیلی – کارشناس بازرگانی شرکت بنیاد بارانداز

چکیده:

در نهمین جلسه کمیته فرعی کالاهای خطرناک، کالاهای فله خشک و کانتینرها (DSC9) که از تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۴ تا ۱ اکتبر ۲۰۰۴ برگزار گردید، متن راهنمای تخلیه و بارگیری کالاهای فله خشک برای نمایندگان پایانه ها اصلاح گردید و به تصویب رسید . اگرچه این راهنما مانند مبنای خود یعنی BLU CODE توصیه ای بوده و الزام آور نیست، لکن توجه دقیق به مطالب مطرح شده در آن و اجرای آنها می تواند نقش به سزائی در ایمنی تخلیه و بارگیری کشتی های فله بر مخصوص کالاهای فله خشک به استثناء غلات ایفا نماید . توجه به ساختار کشتی های فله بر، الزامات خاص تخل یه و بارگیری آنها، لزوم برقراری ارتباط سریع و مستقیم میان کشتی و پایانه و آموزش پرسنل از نکات کلیدی در این زمینه می باشند . همچنین رویه های لازم برای اجرای مناسب دستورالعمل های توصیه ای باید تعیین و تبیین گردد . این مقاله به اهمیت این موضوعات و اجرای آنها در بنادر می پردازد.