مقاله نقش نوآوري سازماني در پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت هاي مادر در صنعت خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش نوآوري سازماني در پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت هاي مادر در صنعت خودرو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري
مقاله شركت مادر
مقاله كسب و كار الكترونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي نيك آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي بوالحسني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي فيروزآبادي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زمانيكه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق كسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري كه يكي از راهكارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري هاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي، مدل هاي كسب و كار براي كسب مزيت رقابتي را تغيير داده است و كسب و كارهاي الكترونيك را به عنوان ابزار ارزشمندي براي ايجاد روابط پايدار و مستحكم با مشتريان و نيروهاي بازار تبديل كرده است. همچنين براي شركت هاي مادر به علت ويژگي هاي خاصي كه دارند، مي توان آن ها را از ديگر شركت هاي موجود در مدل هاي كسب و كار متمايز كرد. در اين تحقيق با شناسايي ابعاد متفاوت نوآوري، آن ها را به چهار عامل عمده ۱) توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات، ۲) شدت قيمت رقابتي، ۳) شدت تمركز در صنعت (سهم بازار) و ۴) تمركز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وطايف تقسيم كرده و به ارزيابي ميزان اهميت آن ها در پياده سازي كسب و كار هاي الكترونيك در شركت هاي مادر در صنعت خودرو مي پردازيم. با پيمايش صورت گرفته تنها مورد تمركز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وظايف عامل مهمي در پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركتهاي مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهايت به اندازه گيري عوامل مهم شناخته شده، در شركت مادر ايران خودرو مبادرت شده است تا از اين طريق ميزان آمادگي شركت ايران خودرو از لحاظ ميزان عوامل ايجاد كننده نوآوري در پياده سازي كسب و كار الكترونيك مورد ارزيابي قرار گيرد.