سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدحسین سلیمی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت – رئیس موسس هی مطالعا
سارا سلیمی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – موسسه م

چکیده:

امروزه قابلیت های تکنیک های حل مساله در دنیای حرفه ای کسب و کار، به اثبات رسیده است . مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته، هر دو از تکنیک های بسیار قدرتمند در حل مسایل می باشند . در
این مقاله سعی می شود تا پس از معرفی مختصر این دو تکنیک، تاثیرات آن دو بر یکدیگر بررسی شود. مهندسی ارزش یک تکنیک ضربت ی حل مساله و مرور طرحها است که کمترین وقفه را در پیشرفت آن ها موجب می گردد. نوآوری نظا م یافته نیز تکنیک کشف ری شهی مسایل و حل آ ن هاست. در صورت ادغام با مهندسی ارزش، این تکنیک نیز قادر خواهد بود از عقل جمعی و قوه ی TRIZ اصول تفکر و ابزارهای خلاق گروه بگونه ی موثرتری سود برد . به منظور عملیاتی نمودن این بحث ، در بخش پایانی مقاله ، چگونگی بکارگیری ابزارهای نوآوری نظام یافته در متدولوژی مهندسی ارزش، بیان خواهد گردید.