سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
محمدامین آذریان – فارغ التحصیل مهندسی شهرسازی دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز
صفا حسینی – فارغ التحصیل مهندسی شهرسازی دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز

چکیده:
نور بدون شک اولین عامل درک بلاواسطه ی دنیا است و به ما امکان دیدن می دهد. در همه کتابهای آسمانی و آئین های کهن نور نماد هستی است، نماد پاکی، خلوص و همچنین واسطه ی دیدن، درک و شناخت. این خاصیت که نور خود به تنهایی این چنین قابل حس و لمس است و نیز واسطه ای است برای دیدن و درک پدیده های بی شمار اطراف ونیز مفاهیم عینی و انتزاعی، خصیصه جادویی نور است و شاید راز هستی. نور از آغاز در جهان بوده است و در پایان نور به جای خواهد ماند. اما هیچ کس به درستی نمی داند که نور موج است یا ذره. علم می گوید: هر دو. نور به اندازه ی هوا در زندگی ما اهمیت دارد و ما کمتر به آن توجه می کنیم. امروزه نور برای هر چیزی از جراحی لیزری چشم گرفته تا فن آوری مخابراتی و… بکار می رود. در آینده حتی ممکن است نور، منبع همیشگی و پایدار نیرو برای سفر های طولانی به فضا باشد. آنچه مسلم است که نور ریشه و منشاء تمام چیزهایی است که می بینیم، معهذا اشیاء بدون وجود آن به خودی خود قادر به انتقال پیام نیستند. بسیاری ازافراد هنوز نور را تنها به عنوان عنصر تزئینی می دانند و از این نکته قافل اند که روشن کردن آغاز و اصل ماجرا است. انسان تاثیرپذیر بوده و تابع شرایط است. بخش مهمی از این شرایط در قالب شرایط محیطی به وی تحمیل می شوند. مهمترین کانال های ارتباطی او با محیط اطراف را حواس پنجگانه تشکیل می دهد و بین حواس پنجگانه، بینایی از اهمیت زیادی بر خوردار است. بخش اعم اطلاعات و داده های پیرامون ما شامل چیزهایی است که ما می بینیم. از نقطه نظر روانی چگونگی حضور نور در محیط نقش بسیار تعیین کننده ای در چگونگی کنش ها و واکنش های ما دارد و از همین روست که شناخت نور و نحوه اثرگذاری آن بر افراد می تواند منجر به برخوردی آگاهانه در طراحی محیط زندگی انسان شود. نور شفاف ترین، نرم ترین، آسان ترین مواد ساختاری موجود در ایجاد کیفیت های محیط انسانی است. در این پروژه سعی بر این داریم تا با آشنایی بر ضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر مناظر شهری به بررسی نقش نورپردازی در تامین امنیت شهر و نقش بازدارنده ی آن از وقوع جرم و جنایت بپردازیم