مقاله نقش نوع تغذيه از منطقه غيراشباع در انحلال كلسيت و افزايش تخلخل در لنز آب شيرين سفره ساحلي كربناته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۵۴۳ تا ۵۶۲ منتشر شده است.
نام: نقش نوع تغذيه از منطقه غيراشباع در انحلال كلسيت و افزايش تخلخل در لنز آب شيرين سفره ساحلي كربناته
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحلال كلسيت
مقاله نفوذ آب شور
مقاله لنز آب شيرين
مقاله افزايش تخلخل
مقاله منطقه اختلاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلاط آب هاي با تركيب شيميايي متفاوت به ايجاد مخلوطي منجر مي شود كه معمولا توانايي چشم گيري در انحلال كربنات ها دارد. اين پديده در سطح ايستابي كه محل اختلاط مولفه هاي مختلف آب است، اتفاق مي افتد. در اين مقاله افزايش تخلخل تحت تاثير اين نوع انحلال در لنز آب شيرين سفره هاي ساحلي بررسي شده است. براي محاسبه توسعه تخلخل، از ادغام پتانسيل انحلال با مدل جريان با دانسيته متغير و انتقال اجزاي محلول استفاده شده است. تاثير افزايش تراوايي بر روي ميزان افزايش تخلخل نيز بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه بيش ترين افزايش تخلخل در چند متر زير سطح ايستابي و در لبه فعال لنز آب شيرين (تا فاصله ۴۰ متري از ساحل) اتفاق مي افتد. ميزان افزايش تخلخل در اين ناحيه ۰٫۶×۱۰ درصد در سال محاسبه شد. افزايش سرعت با تغييرات تراوايي اين ميزان را %۲۵ افزايش مي دهد.