مقاله نقش نيتريك اكسايد هسته مركزي آميگدال در بيان رفتار پاداشي مرفين در موش سفيد بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: نقش نيتريك اكسايد هسته مركزي آميگدال در بيان رفتار پاداشي مرفين در موش سفيد بزرگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرفين
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله آميگدال مرکزي
مقاله L – آرژينين
مقاله L-NAME
مقاله رفتارهاي جستجوي دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ندوشن محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نالوکسون با مرفين در بيان علايم رفتاري پاداشي، تداخل دارد. –L آرژينين، ترجيح مکاني ناشي از مرفين را افزايش و L-NAME اين جريان را کاهش مي دهد. در اين پژوهش آثار تزريق -L آرژينين و L-NAME به هسته مرکزي آميگدال بر بيان رفتارهاي جستجوي دارو (ايستادن، بوکشيدن و تردد بين دو بخش دستگاه) القايي مرفين بررسي شد.
مواد و روش ها: آزمايش ها روي موش بزرگ نر نژاد ويستار (۲۰۰-۲۵۰ g) انجام گرفت. حيوانات با دستگاه استروتاکس در مختصات هسته مرکزي آميگدال به صورت دو طرفه کانول گذاري شدند و يک هفته، دوره بهبود را گذراندند. ترجيح مکاني به روش غير طرفدار، طي برنامه اي پنج روزه در سه مرحله آشنايي، شرطي سازي و آزمون اجرا شد. در طول شرطي سازي، مرفين به صورت زير جلدي روزي يک بار، عوامل نيتريک اکسايد به داخل هسته و نالوکسون به صورت داخل صفاقي ۱۰ دقيقه قبل از آزمون تزريق شد.
يافته ها: مرفين (۲٫۵-۱۰mg/kg s.c) کاهشي معني دار را در رفتارهاي جستجوي دارو نسبت به گروه کنترل نشان داد و تجويز نالوکسون (۰٫۱-۰٫۴ mg/kg i.p) قبل ازآزمون پاسخ هاي القايي مرفين را تقويت کرد. تزريق -L آرژينين (۰٫۳-۳ mg/rat) به آميگدال مرکزي مقدم بر تزريق نالوکسون (۰٫۴ mg/kg) بر بيان علايم افزايش معني دار داشت ولي تزريق L-NAME (0.3-3 µg/rat) مقدم بر -L آرژينين (۰٫۳ µg/rat)، پاسخ  -Lآرژينين را متوقف کرد.
نتيجه گيري: نالوکسون به عنوان اگونيست گيرنده اپيوييدي با مرفين در القاي آثار رفتاري در مدل شرطي رقابت مي کند و NO در هسته مرکزي آميگدال با مرفين در بيان اين آثار تداخل نشان مي دهد. شايد مطالعه حاضر بتواند تداخل بين مرفين و NO هسته مرکزي آميگدال را بر بيان رفتارهاي جستجوي دارو تاييد کند.