سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر
محسن پور رفیع عربانی – شرکت مشانیر
جهانگیر جوادی – شرکت مشانیر

چکیده:

در برنامه ریزی و توسعه شبکه های انتقال نیرو و همچنین پیش بینی بودجه و وضعیت مالی، آگاهی از رقم دقیق سرمایه گذاری خطوط انتقال میتواند نقش بسیار مهمی را ایفاء نماید . گرچه برآورد دقیق قیمت ها برای پروژه های آینده کار ساده ای نیست ولی امکان افزایش دقت در پیش بینی با رعایت روشهای مناسب میتواند عملی باشد .
در حال حاضر در برآورد سرمایه گذاری خطوط انتقال نیرو از قیمت پروژه های اجرا شده استفاده می شود، که با توجه به شرایط اقتصادی روز که قیمت ها مرتباً در حال تغییر می باشند این روش نمی تواند مناسب باشد . ضمناً در صورتیکه شرایط مسیر عبور خط انتقال ( سرعت باد، قطر یخ، مقاومت زمین و … ) ، نوع و تعداد هادیهای فرعی در هر فاز و دیگر عوامل را نیز مدنظر قرار دهیم ممکن است سرمایه گذاری خطوط انتقال چندین برابر کم یا زیاد گردد، و در نتیجه این عوامل باعث میشوند تا برآورد سرمایه گذاری به سهولت میسر نگردد . در این مقاله سعی بر این است تاثیر اندازه و تعداد هادیهای فرعی در هر فاز در وزن برج ها و حجم فونداسیون و همچنین در میزان سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گیرد و سپس این تاثیرگذاری بصورت یک مدل جدیدی که بر پایه اطلاعات کشور تدوین گردیده است تعریف گردد .