سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا بهمنی –

چکیده:

این مقاله ماحصل پژوهشهای مردم نگاری و مردم شناسی در منطقه سیستان استکه در نقبی به منابع فولکلور از جمله داستانها ؛ شهرها ، لالایی هاست که میتوان تاثیرات اقلیمی وجغرافیایی را در آن به وضوح دید.
با توجه به موضوع مقاله و محوریت دریاچه هامون ، هیرمند و نقش آب ، به بررسی تاثیرات آن در موضوعاتی چون لالایی ها ، نواهای صید ، صنایع دستی ، همچنین با تکیه و اشاره ای به سابقه آیئنی آن پرداخته شده است.
در امروز با وجود خشکسالی امروز ، به بررسی تبعات آن چون از بین رفتن بسیاری از آداب و سنن ، روی آوردن به مشاغل کاذب و شکل گیری عوامل فساد اجتماعی اشاره کرده ایم.