مقاله نقش هاي روايت شنو در مثنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: نقش هاي روايت شنو در مثنوي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شنو
مقاله روايت شناسي
مقاله مثنوي
مقاله مولوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامشكي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: قوام ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روايت شنو يكي از چهار نقش اصلي در روايت (نويسنده واقعي، خواننده واقعي، راوي و روايت شنو) است؛ از اين رو آگاهي از آن به شناخت ويژگي هاي متن روايي منجر مي شود. پرسش مقاله حاضر اين است كه تاثير علايق و واکنش هاي مخاطب در بسط داستان و نحوه گسترش پيرنگ چگونه است؟ و روايت شنو چه نقش هاي ديگري در روايت دارد؟ روايت شنو در مثنوي بسيار آشکار است؛ راوي مستقيم او را مورد خطاب قرار مي دهد و مخاطبي است که اقتدار دارد و از راه نظرها و پاسخ هاي واقعي ادراک مي شود. بنابراين، نقشي تعيين كننده در روايت دارد تا جايي كه سوال ها، پاسخ ها و کنش هايش حتي مي تواند مسير پيرنگ را تغيير دهد. به طور كلي، چهار نقش منحصربه فرد و مهم را مي توان براي روايت شنوي مثنوي برشمرد كه در اين مقاله به بررسي اين نقش ها مي پردازيم.