سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
فرامرز مجد – سازمان انرژی اتمی
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۷۸-۱۳۷۷ در منطقه زعفرانیه واقع در جنوب شهرستان کرج و ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دریا و در زمینی با بافت لومیرسی و PH=8 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادف و در چهارتکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکرویزا در دو سطح با مصرف و بدون مصرف (مشخصات میکوریزا: تهشه شده در شرکت اگری فیوچر ایتالیا، جمعیت: g لاسبور ۱۰۰۰۰۰، ماده حامل: رس، مقدار مصرف: ۱ کیلوگرم در هکتار، زمان مصرف: تلقیح بدور هنگام کاشت) و فاکتور کود دامی نیز در دو سطح شاکل عدم کاربرد کود دامی و کاربرد کود دامی بر مبنای ۳۰ تن در هکتار جداگانه برای هر یک از کرت های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت.