مقاله نقش همياران پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش همياران پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي كشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلفات
مقاله سوانح ترافيکي
مقاله پليس
مقاله هميار پليس
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عيني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيران غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح هميار پليس به عنوان يكي از راهكارهاي عملي آموزش مقرارت راهنمايي و رانندگي به كودكان در سال ۱۳۸۶ با همكاري پليس راهور و مديران مدارس و دانش آموزان به اجرا درآمد و اثر اين مداخله در سال ۱۳۸۷ مورد ارزيابي قرار گرفت.
در يک مطالعه کارآزمايي قبل و بعد، نمونه ها به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و سپس اطلاعات توسط افراد آموزش ديده پس از يک سال مداخله انتخاب و در دو گروه خانواده داراي رانندگان متخلف / داراي تصادف ثبت شده در شش ماه گذشته با گروه مقابل از نظر همراهي و تذكر هميار پليس در شش منطقه آموزش و پرورش شهر تهران مورد مقايسه قرار گرفت.
نمونه هاي مورد بررسي، ۲۸۰۰ دانش آموز ۸ تا ۱۵ ساله شش منطقه آموزش و پرورش شهر تهران بودند و ميانگين و ميانه سني آنها ۱۱ سال بود. ۴۷٫۷ درصد از همياران پسر و بقيه دختر بودند. سه تخلف عمده اي که بيشتر توسط همياران پليس تذکر داده مي شد، درباره نبستن کمربند ايمني (۳۹٫۱ درصد)، صحبت کردن با تلفن همراه (۳۱٫۸ درصد) و سرعت غيرمجاز (۲۹٫۸ درصد) بود. در سال قبل از آموزش و آغاز به کار همياران پليس، به طور کلي ۲۷۸۹ فقره تخلف ثبت شده توسط پليس راهور ناجا در مورد خودرو خانوارهاي مورد مطالعه ثبت شده بود که اين رقم در سال بعد از آموزش به ۲۲۹۰ مورد (۱۷٫۹ درصد) کاهش يافته بود (P<0.001). بيشترين موارد کاهش تخلف مربوط به خوردن و آشاميدن هنگام رانندگي (با ۹۲٫۷ درصد) بود.
پس از اجراي طرح هميار پليس تا
۱۷٫۹ درصد كاهش در ميزان تخلفات مشاهده شد. بيشترين موارد کاهش تخلف مربوط به خوردن و آشاميدن هنگام رانندگي بود. در تمامي موارد ۹ گانه آموزش داده شده به استثناي صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگي که موارد تخلف در بعد از طرح افزايش داشت، در بقيه موارد، کاهش مشاهده شد.