مقاله نقش همگرايي سامانه هاي فشار بر رخداد توفان هاي غباري استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقش همگرايي سامانه هاي فشار بر رخداد توفان هاي غباري استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم فشار ايران- پاکستان
مقاله پرفشار آزور
مقاله توفان غباري
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، يکي از پديده هاي بحث انگيز آب وهوايي ؛ توفان هاي غباري غرب و جنوب غرب ايران است. در اين پژوهش با بررسي ميزان افق ديد از صفر تا ۱۰۰۰۰ متر، در مجموعه ۶ ايستگاه هواسنجي از استان خوزستان طي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، رخداد روزانه غبار با شناسه (۰۶) استخراج شد. نخستين نتايج، نشانگر وقوع ۲۸۸ توفان غباري بود که همگي در دوره گرم سال يعني فاصله زماني ارديبهشت تا مهرماه رخ داده اند. از اين مجموعه بر پايه بيشينه دوام و گسترش مکاني، تعداد ۱۰ توفان شاخص تعيين شد که با تهيه و بررسي نقشه هاي روزانه هوا طي روزهاي غبارآلود، الگوهاي همديد سامانه هاي فشار موثر در ترازهاي پايين ومياني جو براي روزهاي آغازين، اوج و پاياني هر توفان طراحي شد.
مقايسه الگوهاي روزهاي آغازين عموم توفان هاي غباري با روز اوج هر توفان در تراز درياي آزاد، نشانگر نزديک شدن همزمان دو سامانه کم فشار ايران- پاکستان و سامانه پرفشار آزور به ترتيب از خاور و باختر سرزمين مورد پژوهش به همديگر بود. احراز اين نزديکي در ترازهاي بالا شامل ۸۵۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال در جنوبغرب ايران که از جمله نتايج آن افزايش شيب فشار و بالتبع ناپايداري جوي روي خوزستان بود؛ با کاهش افق ديد درعموم شهرهاي موردمطالعه طي روزهاي اوج هماهنگ بود. همچنين استخراج سمت باد از نقشه هاي NCEP در تراز ۷۰۰ هکتوپاسکال و تراز درياي آزاد، وقوع جريان هاي هواي شمال غربي از شرق عراق و جريان هاي هواي غربي ازشمال عربستان و در نتيجه انتقال غبار از سطح بيابان هاي برهنه و بي گياه اين مناطق را تاييد کرد.