سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خانه باد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مهمترین سیمای هوازدگی در توده های ماسه سنگی و گرانیتی، هوازدگی حفره ای است که به آن تافونی می گویند. تافونی ها حفرات عمیق و توخالی می باشند که توسط مکانیزمهای مختلف هوازدگی ایجاد می شوند. در این مطالعه چگونگی پیدایش تافونی ها و عوامل کنترل کننده آنها در گرانیت های ج نب مشهد و ماسه سنگهای سازند شمشک در یک آب و ه وای نیمه خشک بررسی شده است. در ناحیه مورد مطالعه، تافونی ها اغلب بوسیله فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده اند. در این سنگها، ت افونی ها بوسیله عوامل کانی شناسی و ساختاری سنگ، تغییرات آب و ه وای محلی اطراف تافونی ها و شرایط آب و هوایی درون خود حفرات کنترل می شوند.