سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم باقری – کارشناس ارشد اقلیم شناسی ، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اصفها
محمدباقر بهیار – مدیر کل هواشناسی استان اصفهان و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

یکی از مهمترین مظاهر تمدن، گسترش شبکه ارتباطات در کشورهای جهان است. هرچه تمدن بشری پیشرفت می کند و تکنیک به خدمت انسان ها در می آید به همان نسبت ارتباط تجمعات انسانی اهمیت می یابد. برای تامی این ارتباط ایجاد شبکه راههای گسترده (راه شوسه)، نگهداری جاده های فعال موجود ، تعریض و اصلاح برخی راه های پر تردداز ضروریات اساسی بهشمار می رود. بدیهی است که در تمام یاین موارد، انسان با مسائل گوناگون و متعدد از جمله با اقلیم هر منطقه مواجه می شود.پدیده های هواشناسی چون دما، باد، انواع ریزش های جوی، یخبندان ، مه و … در مناطق مختلف نقش اساسی در رابطه با انواه حمل و نقل ، و راهها دارند. دوام جاده هایی آسفالته ، پلها، سیل بندها و بهمن گیرها احداق شده بر روی جاده از این قبیل امکانات امنیتی و حفاظتی در طول جاده ها ارتباط مستقیم با آمار و داده های هواشناسی دارد. امروه هواشناسی سهم بسزایی در رابطه با مدیریت نگهداری راه را بعهده دارد، به عنوان مثال احداث ایستگاه های هواشناسی جاده ای در گردانه های برفگیر شمال کشور و یا احداث ایستگاه های خودکار هواشناسی در مناطق کویری توانسته تا حدودی امنیت جاده را تضمین نماید که در اصل مقاله به تشریح کامل آن می پردازیم.