سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهدار انصاری نیک –
امین احمدپور –

چکیده:

همزمان با فشار فزایند ه سازمانهای مسئول برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر کر ه زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه ای که ناشی از سوختن سوختهای فسیلی می باشند ، تمرکز زیادی بر روی تولید و استفاده از گاز هیدروژن بعنوان یک منبع انرژی شده است. ارزش نهفته کاربرد گاز هی